Algemeen

WP Webbouw Hosting, gevestigd aan Rijksweg 11 9731AA Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://wpwebbouw-hosting.nl 
Rijksweg 11
9731AA Groningen 
tel. 0653729300

Erik de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van WP Webbouw Hosting. Hij/zij is te bereiken via erik@wpwebbouw.nl

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

WP Webbouw Hosting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt op twee plaatsen: via het contactformulier op de pagina https://wpwebbouw-hosting.nl/contact/ en via het klantsysteem.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam (de naam die je zelf opgeeft in een van bovenstaande formulieren)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– domeinnaam
– wachtwoorden (encrypted)
– bedrijfsgegevens (kvk-nummer, btw-nummer, adres)
– administratieve gegevens (ordergegevens, factuurgegevens nodig voor onze bedrijfsvoering en administratie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens. WP Webbouw Hosting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erik@wpwebbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamelen wij persoonsgegevens?

WP Webbouw Hosting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Uitvoeren van onze diensten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

WP Webbouw Hosting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WP Webbouw) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

WP Webbouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Gegeven Termijn Reden
naam Tot opzegging Om contact te kunnen leggen
telefoonnummer Tot opzegging Om contact te kunnen leggen
e-mail Tot opzegging Om contact te kunnen leggen
domeinnaam Tot opzegging Om diensten te kunnen leveren
wachtwoorden Tot opzegging Om diensten te kunnen leveren
bedrijfsgegevens Tot opzegging Om diensten te kunnen leveren
administratieve gegevens Tot opzegging Om diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

WP Webbouw Hosting verstrekt geen gegevens van jou aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WP Webbouw Hosting gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WP Webbouw Hosting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar erik@wpwebbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Deze kopie zal door ons onmiddellijk na het verstrekken van de gegevens worden verwijderd uit al onze systemen.

WP Webbouw Hosting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

WP Webbouw Hosting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met erik@wpwebbouw.nl

Deze privacy-verklaring is opgesteld op 23 mei 2018 en is sindsdien van kracht.